Työnohjaus

Työnohjaus parantaa työn laatua. Motivaatio kasvaa ja työhön liittyvien stressitekijöiden tunnistamis- ja käsittelykyky paranee. Työnohjaus ohjaa keskittymistä perustehtävään ja tarjoaa eväitä ongelmanratkaisuun sekä ehkäisee uupumista.

Olen työnohjaajana ratkaisukeskeinen ja vuorovaikutteinen. Toimin läheisessä yhteistyössä johdon kanssa.

Työnohjauksessa käsiteltäviä teemoja ovat usein

  1. Voimavarat – mistä ja miten ladata energiaa jaksamiseen? Lisää hyvinvointia ja ”paukkuja” työntekoon.
  2. Vahvuuksien kartoittaminen ja vahvuuksista käsin toimiminen. Vahvuuksien hyödyntäminen parantaa työn laatua ja työtyytyväisyyttä.
  3. Enneagrammi-persoonallisuustyypit. Miksi ihmiset toimivat eri tavoin ja miten he voivat toimia tehokkaasti ryhmässä 
  4. Työskentelytyylit ja erilaisuuden hyödyntäminen. Ristiriidat vähenevät ja ryhmän voima saadaan käyttöön.
  5. Ryhmädynamiikka ja vuorovaikutus – ryhmässä toimimisen eri tavat ja ilmiöt. Vuorovaikutus paranee ja ryhmässä työskentely sujuu helpommin.
  6. Ajanhallinta ja töiden priorisointi. Työn tekeminen tehokkaammaksi ja aikavarkaiden karsiminen.
  7. Ilmapiiri. Miten rakentaa hyvä työpaikka ja millaiset ovat hyvän ilmapiirin vaikutukset? Työviihtyvyys paranee.

Yksilötyönohjauksen kesto on 60 minuuttia kerrallaan.

Ryhmässä työnohjauskerta kestää 90 minuuttia. Ryhmä voi koostua esimiehistä tai yrityksen henkilökunnasta.

Työnohjaustapaamiset ovat tyypillisesti 1-2 kertaa kuukaudessa. Ryhmän koko on noin 3-10 henkilöä.

Kaikki edellä esitetyt ovat neuvoteltavissa yrityksen tai ryhmän tarpeen mukaan.

Asiakaspalautetta

Ota yhteyttä!

Soita minulle numeroon 040 508 5162 tai lähetä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkeella.